Hokjes, labels en stempels

Op een druilerige dinsdagmiddag zitten Adam* en zijn vader tegenover mij aan tafel. Adam zit in groep 7 van een nabijgelegen basisschool en komt voor de afspraak van het Preventief Gezondheidsonderzoek. We praten al wat langer met elkaar als zijn vader vertelt dat Adam sinds twee jaar de diagnose Klassiek Autisme heeft. Nadat ik met zijn vader hierover ben uitgepraat, richt ik mijn aandacht op Adam: “Hoe vind jij het dat je de diagnose Klassiek Autisme hebt?”. We hebben kort oogcontact. “Heel fijn”, zegt Adam. Hij draait zijn hoofd naar zijn vader en vervolgt: “Maar ik had liever gehad dat ik het eerder had geweten.” Zijn vader lijkt verast en vraagt naar de reden. Adam vertelt dat hij wel doorhad dat hij gewoon anders was. Even is het stil in de spreekkamer. Dan haalt Adam zijn schouders op en zegt: “Het was gewoon fijner geweest.”

Ik dacht lang na over die ene zin: ‘het was gewoon fijner geweest’. Het lukt Adam (nog) niet om zijn gevoel te verwoorden. Ik heb een vermoeden wat Adam met deze zin bedoelt. Ik ben blij met Adams komst, want naast dat het een mooie ontmoeting was, staat het schrijven over dit onderwerp al heel lang op mijn verlanglijstje.

Meten met verschillende maten
Als het om de geestelijke gezondheidszorg gaat, is de visie van (huidig) politiek Nederland: zolang er geen ‘problemen’ zijn, doen we niets. De signalen van een geestelijke aandoening kunnen dan wel duidelijk zijn, maar zolang er geen problemen door ontstaan, wordt er niets gedaan. Deze visie zou wel eens uit een rechts georiënteerde politieke hoek kunnen komen. Ik vermoed dat ‘bezuinigingen’ de voornaamste reden zijn.

Ik schrijf bewust ‘geestelijke aandoening’, want in de algemene gezondheidszorg gaat het er heel anders aan toe. Waar er volop tijd, aandacht en geld is voor de signalen van bijvoorbeeld huid- of borstkanker (wanneer er dus nog geen sprake is van pijn), moet een kind met signalen uit het Autistisch Spectrum wachten tot hij of zij echt tegen ‘problemen’ aanloopt. Of nee, niet het kind, maar tot de leerkracht tegen problemen aanloopt door het gedrag van het kind in de klas.

Allergisch voor diagnoses
Hulp- en zorgverlenend Nederland is aan de slag gegaan met deze visie en heeft zich de nieuwe werkwijze al goed eigen gemaakt. Bij hulp- en zorgverleners zie ik een soort allergische reactie ontstaan wanneer er wordt gesproken over het stellen van psychische diagnoses.
Tijdens gesprekken met professionals hoor ik vaak “als het kind problemen ervaart, gaan we niet meteen onderzoek doen om een diagnose te stellen” (ook al hebben professionals dus wel vermoedens). “We moeten kijken wat het kind nodig heeft om goed te functioneren.” Want, zo klinkt het argument, ‘een kind is niet altijd geholpen met een diagnose’. Dat klinkt alsof er in het belang van het kind wordt gedacht, maar is dit echt een betere manier of eigenlijk gewoon een goedkopere?

Een ander argument is dat een kind last kan hebben van zo’n label of stempel. Misschien is het goed om kritisch te kijken of deze bewering klopt. Opvallend vind ik dat ik deze uitspraak vooral van hulp- en zorgverleners hoor. De eerste ervaringsdeskundige die dit label als een last ervaart, heb ik nog niet ontmoet. Van mensen die op latere leeftijd een psychische diagnose krijgen, hoor ik vaak: ‘Had ik het maar eerder geweten’. Adam zei in mijn spreekkamer precies hetzelfde.

Natuurlijk kun je je afvragen of een diagnose altijd helpend is. Als we in een maatschappij leefden waarin iedereen elkaar zou accepteren en zou aansluiten bij de ander, dan zou dat zeker een optie kunnen zijn. Ik ervaar dat wij niet in zo’n maatschappij leven. De omgeving heeft diagnoses nodig, moet weten wat de ander heeft, voordat ze hem of haar volledig kunnen accepteren. En dat voelen de mensen om wie het gaat, jong of oud, als geen ander. Mensen zoals Adam.

In de praktijk
Ik ben me ervan bewust dat bovenstaande behoorlijk abstract klinkt. Hoe ziet dit verhaal eruit in de praktijk?
Een zesjarige jongen laat kenmerken zien uit het Autistisch Spectrum (dit was al gesignaleerd op de peuterspeelzaal). In groep 2 van de basisschool kan hij goed meekomen, hij vertoont geen leer- of gedragsproblemen. De school ziet dus geen reden om hulp in te schakelen, want er is ‘geen hulpvraag’.
De jongen vertoont thuis wel problematisch gedrag, want anders dan zijn leeftijdsgenoten durft hij niet te zwemmen en iedere nacht kruipt hij bij zijn ouders in bed. Hij heeft moeite om zindelijk te worden in de nacht. Hij heeft driftbuien. Het gedrag drijft zijn ouders tot wanhoop en slapeloze nachten. Het geduld van zijn ouders vermindert. Ze dringen aan op zwemles, want alle kinderen van deze leeftijd hebben zwemles.
Als de ouders dit niet bespreken met school, is de school niet op de hoogte van zo’n thuissituatie. En als de ouders wel iets delen, is de school terughoudend met het ondernemen van actie. Op school zijn er immers geen problemen, dus waarom geld uitgeven als het niet nodig is?

Maar is het echt niet nodig? En voor wie dan niet? Niet voor het kind of niet voor de school? Hoe zou deze jongen zich voelen als zijn ouders weten wat er met hem aan de hand is? Hoe zou hij zich voelen als hij wordt begrepen? Hoe zou het met hem gaan als zijn ouders hem milder en met meer geduld zouden benaderen? Wat zou dat doen met zijn prestaties op school?

Survival of the fittest
Misschien komt er nog een vrijblijvend advies vanuit school om naar een sociale werker te gaan. Sommige ouders pakken dit op, andere ouders niet. ‘Verantwoordelijkheid van de ouders’, wordt gezegd. Is deze eigen verantwoordelijkheid reëel? De ene ouder vindt nu eenmaal makkelijker de weg, voor de andere ouder is het hulpverleningssysteem een oerwoud waarin ze verdwalen en met een beetje geluk ergens onder aan de wachtlijst eindigen. Of ze ondernemen uit angst of onwetendheid helemaal geen actie.

Hoe ouder het kind, hoe meer hij doorheeft dat hij anders is dan anderen. Hij laat steeds meer gedragsproblemen zien en thuis loopt het uit de hand. Ook op school is zijn gedrag nu moeilijker. De leerkracht heeft de grenzen van zijn of haar kunnen bereikt en trekt aan de bel. En ja, als de leerkracht het aangeeft, komt er actie.

De actie komt soms in de vorm van onderzoeken, waaruit een diagnose volgt en hulpverlening eindelijk op gang komt. Soms wordt de hulpverlening langdurig ingezet, omdat er zo laat actie is ondernomen.
Een ander scenario is dat er niet eens onderzoeken worden gedaan en geen diagnose wordt gesteld. Sociale werkers gaan af op hun algemene kennis en deskundigheid (die meestal tekort schiet) en helpen de jongen en zijn ouders in de opvoeding. Dweilen met de kraan open.

We maken de balans op. Is het kind geholpen met deze werkwijze? En, zouden we onder aan de streep nu goedkoper uit zijn? Kop jij ‘m in?

 

 

*Adam is een gefingeerde naam

Wit privilege

In de wachtkamer zitten twee meisjes op een witte kunststof Ikea-stoel. “Hallo, ben jij misschien Ezra*?” Ik kijk naar de oudste van de twee. Ze draagt een mooie glimlach en een lichtbruine hoofddoek. Vragend kijkt ze vanuit haar stoel naar boven, lacht en schudt haar hoofd.
“Ezra is mijn zusje”, en ze draait haar hoofd naar het meisje naast haar. Ook van haar ontvang ik een glimlach. Ik verontschuldig me en steek mijn hand uit naar Ezra. Gedrieën lopen we door de gang naar de spreekkamer, toen we achter ons een zwaardere stem hoorden.
“Papa, wat doe jij hier?”, hoor ik de oudste vragen.
“Ik heb toch tijd dus ik wil er nu ook bij zijn”, klonk de zware stem.

Ik zit op een stoel achter een groot bureau met een computer aan mijn rechterkant. Aan de overkant van de tafel zit vader, op zijn schoot zijn dochter van een jaar of vijf, rechts van hem Ezra en links aan het hoofd zit de oudste zus op een kruk. Mijn ogen blijven iets langer op die van haar gericht. “Mijn vader kon eerst niet meekomen door zijn werk, maar hij is er toch”, verklaart ze. “Dus nu zijn we met z’n allen”, ze kijkt haar vader lachend aan en ik volg haar blik. Zijn gezicht glimt van het vocht en ik kan zien van wie zijn dochters hun lach hebben geërfd.

“Fijn dat u alsnog kan komen, leuk om hier met zovelen te zijn”. Vader heeft geen vragen, de vragenlijsten zijn wel ingevuld en meegebracht. Ik schuif ze met mijn hand naar me toe en mijn aandacht blijf bij het eerste vel papier hangen.
“Ezra, ik zie dat je van school bent veranderd”. Ik vraag wanneer dit was, en hoe ze het vindt op de school waar ze sinds een jaar op zit. Ze vertelt dat ze het heel leuk vindt. Ik kijk haar aan en bedenk dat ik moet vragen of er een reden was voor de schoolwisseling…

“Ezra is weggegaan, omdat ze geen eerlijke kansen krijgt op de school waar ze eerst zat”, begint vader. Zijn stem klinkt harder dan net. “Ezra krijgt nu aandacht, maar op die andere school niet. Daar zat ze in een hoekje van de klas, samen met andere allochtone kinderen. Als ze haar vinger opstak, kreeg ze niet eens de beurt”.
Ik voel een koude rilling over mijn rug. Ik staar vader met grote ogen aan, in mijn linker ooghoek zie ik de oudste zus knikken. Hij gebaart met zijn handen om zijn verhaal meer kracht bij te zetten: “Op die witte school krijgen kinderen met een kleur geen gelijke kans. Hoeveel allochtone kinderen op een witte school krijgen een Havo- of VWO-advies?”, lijkt hij aan mij te vragen. “Waarom bij deze kinderen allemaal vmbo-t of lager op die witte scholen?!”

“Dat.. dat is racisme”, weet ik uit te brengen. De wenkbrauwen van de man tegenover mij gaan omhoog en hij kijkt mij aan. Dan verschijnt er weer die glimlach: “Ja, dat is het zeker! Nu zit Ezra op een zwarte school en daar wordt ze gezien, de meesten gaan naar Havo. Zij ook”, en hij prikt Ezra in haar zij.

Deze moedige man stelde zich kwetsbaar op en vond de kracht om een belangrijk verhaal te vertellen. Ik ben hem dankbaar, want dit is de enige manier om bewustzijn te creëren en de gevolgen van ‘ons’ gedrag onder ogen te komen. Dit verhaal deed mij denken aan het indrukwekkende en ook pijnlijke boek: Hallo witte mensen (aanrader!). Anousha Nzume schrijft treffend en met een vleugje humor over dit wit privilege en verborgen racisme van, jawel, witte (geen blanke!) mensen. Ze beschrijft haar eigen worstelingen en nare ervaringen, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

Wit privilege is er. Verborgen racisme is er. We doen dat (vaak) onbewust, maar we doen het wel. Meer dan je denkt. Als we dat inzien, bereiken we al zoveel meer.

*Ezra is een gefingeerde naam.